COLLECTION

22FW

 • Shoes | TOKYO DESIGN STUDIO New Balance TDS 574 VEG-TAN

 • Shoes | TOKYO DESIGN STUDIO New Balance TDS 574 VEG-TAN

 • Shoes | TOKYO DESIGN STUDIO New Balance TDS 574 VEG-TAN

 • Shoes | TOKYO DESIGN STUDIO New Balance TDS 574 VEG-TAN

 • Shoes | TOKYO DESIGN STUDIO New Balance TDS 574 VEG-TAN

 • Shoes | TOKYO DESIGN STUDIO New Balance TDS 574 VEG-TAN

 • Shoes | TOKYO DESIGN STUDIO New Balance TDS 574 VEG-TAN

 • Shoes | TOKYO DESIGN STUDIO New Balance TDS 574 VEG-TAN

 • Shoes | TOKYO DESIGN STUDIO New Balance TDS 574 VEG-TAN

 • *STILL
  Photography : Sean Hazen
   
  *MOVIE
  Photography : Sean Hazen
  Videographer : Thomas Kovacik